حاجیان شهری, محمد, گنجی مقدم, ابراهیم, افضلی, حمید. (1395). ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 30(4), 701-963. doi: 10.22067/jpp.v30i4.54379
محمد حاجیان شهری; ابراهیم گنجی مقدم; حمید افضلی. "ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 30, 4, 1395, 701-963. doi: 10.22067/jpp.v30i4.54379
حاجیان شهری, محمد, گنجی مقدم, ابراهیم, افضلی, حمید. (1395). 'ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 30(4), pp. 701-963. doi: 10.22067/jpp.v30i4.54379
حاجیان شهری, محمد, گنجی مقدم, ابراهیم, افضلی, حمید. ارزیابی عکس العمل سی ژنوتیپ پاکوتاه محلب به بیماری پوسیدگی فایتوفتورایی طوقه و ریشه به روش آزمایشگاهی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1395; 30(4): 701-963. doi: 10.22067/jpp.v30i4.54379


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب