جعفرنیا, بهمن, زارع فیض آبادی, احمد, قربانی, رضا, رضوانی مقدم, پرویز, قائمی, علیرضا. (1394). تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام. سامانه مدیریت نشریات علمی, 13(2), 278-286. doi: 10.22067/gsc.v13i2.26511
بهمن جعفرنیا; احمد زارع فیض آبادی; رضا قربانی; پرویز رضوانی مقدم; علیرضا قائمی. "تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام". سامانه مدیریت نشریات علمی, 13, 2, 1394, 278-286. doi: 10.22067/gsc.v13i2.26511
جعفرنیا, بهمن, زارع فیض آبادی, احمد, قربانی, رضا, رضوانی مقدم, پرویز, قائمی, علیرضا. (1394). 'تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام', سامانه مدیریت نشریات علمی, 13(2), pp. 278-286. doi: 10.22067/gsc.v13i2.26511
جعفرنیا, بهمن, زارع فیض آبادی, احمد, قربانی, رضا, رضوانی مقدم, پرویز, قائمی, علیرضا. تأثیر تراکم بوته و کودهای نیتروژن و بیولوژیک بر عملکرد کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دو منطقه مشهد و تربت جام. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1394; 13(2): 278-286. doi: 10.22067/gsc.v13i2.26511


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب