پرچمی عراقی, فرزین, میرلطیفی, سیدمجید, قربانی دشتکی, شجاع, وظیفه‌دوست, مجید, صادقی لاری, عدنان. (1394). توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده. سامانه مدیریت نشریات علمی, 29(6), 1721-1734. doi: 10.22067/jsw.v29i6.33601
فرزین پرچمی عراقی; سیدمجید میرلطیفی; شجاع قربانی دشتکی; مجید وظیفه‌دوست; عدنان صادقی لاری. "توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده". سامانه مدیریت نشریات علمی, 29, 6, 1394, 1721-1734. doi: 10.22067/jsw.v29i6.33601
پرچمی عراقی, فرزین, میرلطیفی, سیدمجید, قربانی دشتکی, شجاع, وظیفه‌دوست, مجید, صادقی لاری, عدنان. (1394). 'توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده', سامانه مدیریت نشریات علمی, 29(6), pp. 1721-1734. doi: 10.22067/jsw.v29i6.33601
پرچمی عراقی, فرزین, میرلطیفی, سیدمجید, قربانی دشتکی, شجاع, وظیفه‌دوست, مجید, صادقی لاری, عدنان. توسعه یک چارچوب ریز مقیاس ‌سازی به ‌منظور برآورد تبخیر-تعرق مرجع زیرروزانه: 2- برآورد تبخیر- تعرق زیرروزانه با استفاده از داده‌های هواشناسی روزانه ‌ریزمقیاس شده. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1394; 29(6): 1721-1734. doi: 10.22067/jsw.v29i6.33601


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب