لشکری, اعظم, بنایان اول, محمد, کوچکی, علیرضا, علیزاده, امین, چوی, یانگ سای, پارک, سئون کی. (1394). بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (مطالعه موردی: دشت مشهد). سامانه مدیریت نشریات علمی, 29(6), 1749-1758. doi: 10.22067/jsw.v29i6.41686
اعظم لشکری; محمد بنایان اول; علیرضا کوچکی; امین علیزاده; یانگ سای چوی; سئون کی پارک. "بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (مطالعه موردی: دشت مشهد)". سامانه مدیریت نشریات علمی, 29, 6, 1394, 1749-1758. doi: 10.22067/jsw.v29i6.41686
لشکری, اعظم, بنایان اول, محمد, کوچکی, علیرضا, علیزاده, امین, چوی, یانگ سای, پارک, سئون کی. (1394). 'بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (مطالعه موردی: دشت مشهد)', سامانه مدیریت نشریات علمی, 29(6), pp. 1749-1758. doi: 10.22067/jsw.v29i6.41686
لشکری, اعظم, بنایان اول, محمد, کوچکی, علیرضا, علیزاده, امین, چوی, یانگ سای, پارک, سئون کی. بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (مطالعه موردی: دشت مشهد). سامانه مدیریت نشریات علمی, 1394; 29(6): 1749-1758. doi: 10.22067/jsw.v29i6.41686


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب