مصوبات

مصوبات جلسه            1401/08/21  

- پاسخگویی اولیه به نویسنده مسئول در خصوص ورود و یا عدم ورود مقاله به فرایند داوری ظرف مدت 10 روز کاری.

- پاسخگویی نهایی و تعیین تکلیف مقاله حداکثر ظرف مدت 8 هفته .

- ضروری بودن ثبت شناسه ارکید برای نویسنده مسئول، و نمایش شناسه در وب سایت نشریه و فایل Pdf  مقاله.

- ترغیب و تاکید بر ثبت شناسه ارکید توسط سایر همکاران مقاله.

 سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب