1.

اندیشه های یورگن هابرماس

دکتر محمد حریری اکبری

2.

بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر پایبندی به ارزشهای دینی مطالعه موردی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز

دکتر عبدالعلی لهسائی زاده؛ دکتر جهانگیر جهانگیری؛ علی شریفی

3.

رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ندا رضوی زاده؛ دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی؛ دکتر علی یوسفی

4.

نوجوانان، جوانان و مشارکت سیاسی؛بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان شیراز

صفحه 93-125
مریم سروش؛ مریم حسینی

5.

تاملی مساله گرا درنتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران،مشهد ویزد.

دکتر علی یوسفی

6.

بررسی مسائل و مشکلات زنان ودختران 18 تا زیر 50 ساله شهر مشهد وعوامل موثر بر آن.

دکتر داریوش حیدری بیگوند

7.

بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه به اجرای طرح های پژوهشی

دکتر حسین بهروان

8.

بررسی میزان علل نابهنجاریهای اجتماعی در بین دانش آموزان پایه سوم راهنمائی استان خراسان

مجید حیدری چروده

9.

انسان در شرایط مدرن از نظر پست مدرنیسم

دکتر محمدرضا آهنچیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب