1.

جستارهای زبانی در قصیده" أطبق دُجی" سروده محمد مهدی جواهری با رویکرد آشنایی زدایی آوایی، واژگانی و نحوی

صفحه 1-25
حجت رسولی؛ ابوالفضل رضایی؛ سیده فیروزه حسینی

2.

جلوه‌پذیری اکسپرسیونیستی سازواره‌های زبان و معنا در سروده‌های عائشة أَرناؤو‌ط

صفحه 26-45
دکتر علی صیادانی؛ پرویز أحمدزاده هوچ؛ امیر فرهنگ دوست

3.

قهرمان مسئله دار در رمان«عندما یفکر الرجل» اثر خوله القزوینی بر اساس نظریه لوسین گلدمن

صفحه 46-66
مهین ظهیری؛ محمد جواد پور عابد؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی

4.

کاربست عناصر طبیعت در توصیف اندیشه‌های بدبینانه عباس محمود عقّاد

صفحه 67-83
پیمان صالحی؛ مهران معصومی

5.

روابط عاطفی در دو رمان «أنا أحیا» و «عادت می‌کنیم» بر اساس نظریه هرم عشق استرنبرگ

صفحه 84-99
وجیهه سروش؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ یحیی معروف

6.

واکاوی بلاغی تصویر حزن در اشعار محمد القیسی

صفحه 100-120
مریم علی یاری؛ امین مقدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب