1.

ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1075-1089
مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی

2.

تحلیل منطقه‌ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 4، آبان 1396، صفحه 1260-1277
مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی؛ حسین رضایی

3.

تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه)

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 778-763
الهام رضایی؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی

4.

کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1102-1113
علیرضا مقدم؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی

5.

مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم‌های PSO، GA و SA در بهینه‌سازی سیستم‌های تک‌مخزنه (مطالعه‌موردی: سدشهرچای، ارومیه)

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1101-1108
حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ سینا بشارت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب