1.

بررسی کارآیی مصرف و کودپذیری آهن در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 31، شماره 5، دی 1396، صفحه 1423-1431
پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور

2.

بررسی کارایی مصرف روی در برخی ژنوتیپ های گندم و مقایسه کودپذیری آنها

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1711-1720
پیمان کشاورز؛ مجید فروهر؛ مسعود دادیور

3.

تأثیر بیوچارهای مختلف و مواد اولیه آن‌ها بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عناصر غذایی با گذشت زمان در یک خاک آهکی

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 299-312
مجید فروهر؛ رضا خراسانی؛ امیر فتوت؛ حسین شریعتمداری؛ کاظم خاوازی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب