1.

استفاده از مدل‌های غیر خطی رشد برای برازش منحنی تولید تخم در مرغ خزک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1401
هادی فرجی آروق؛ محمود قزاقی؛ محمد رکوعی

2.

برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 251-256
سجاد قلی زاده؛ سعید انصاری مهیاری؛ احمد ریاسی؛ محمد رکوعی

3.

برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 255-267
مهدیه رخشانی نژاد؛ محمد رکوعی؛ مریم صفدری شاهرودی؛ هادی فرجی آروق

4.

تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه‌بندی ژنتیکی

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 361-372
یحیی خالقی فرد؛ محمد رکوعی؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ هادی فرجی آروق

5.

روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390
هادی فرجی آروق؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد رکوعی

6.

مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 374-380
فاطمه بهرام زاده؛ غلامرضا داشاب؛ مسعود علی پناه؛ محمد رکوعی؛ صادق اسداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب