1.

برآورد روند و پارامترهای ژنتیکی برای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-119
سمیه حسنوند؛ حسین مهربان؛ علی صادقی سفیدمزگی

2.

تأثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش‌های لری بختیاری

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 489-498
محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان

3.

مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین

دوره 1، شماره 2، تیر 1388
حسین مهربان؛ همایون فرهنگ فر؛ جواد رحمانی نیا؛ حسین علی سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب