1.

اثر عصاره استخراج شده با حلال‌های مختلف در گیاه استبرق Calotropis procera (Willd) بر دموگرافی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 495-508
محمد امین سمیع؛ مریم نجاتی؛ مهدی ضرابی

2.

بررسی اثرات غیرکشندگی دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن روی دموگرافی کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرایط آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 424-436
محمد امین سمیع؛ حمزه ایزدی

3.

بررسی اثر چند عصاره ی گیاهی و آفت کش تیامتوکسام بر فراسنجه های جدول زندگی دو جنسیتی مرحله سنی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 125-137
محبوبه خواجه حسینی؛ محمدامین سمیع؛ کامران مهدویان

4.

پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک هفت نقطه ای (L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل سرخ (L.) Macrosiphum rosae

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 284-291
الهام امین افشار؛ محمد خانجانی؛ بابک ظهیری

5.

تاثیر رژیم‌های مختلف غذایی بر شاخص‌های جدول زندگی کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 74-80
هادی زهدی؛ رضا حسینی؛ احد صحراگرد؛ امیر حسین محمدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.