1.

بررسی اثر سرعت و عمق خاک‌ورزی حفاظتی بر مصرف سوخت مزرعه‌ای

دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 325-335
آرمان جلالی؛ اصغر محمودی؛ مصطفی ولیزاده؛ ایرج اسکندری

2.

بررسی تأثیر سیستم توربوشارژر بر پارامترهای مصرف سوخت موتور، توان و کشش تراکتورهای ITM475، ITM485 و ITM800

دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 313-324
خلیل پاشائی هولاسو؛ بهزاد محمدی الستی؛ محمد علی حداد درفشی؛ مهدی عباسقلی پور

3.

بررسی و تعیین میزان توان، سوخت مورد نیاز و برخی خواص فیزیکی خاک در چند روش خاک‌ورزی

دوره 2، شماره 1، 1391
محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی

4.

تجزیه و تحلیل سهم نهاده‌های مختلف و تعیین شاخص‌های انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد

دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 285-297
حسن صدرنیا؛ مهدی خجسته پور؛ حسن عاقل؛ عباس سعیدی رشک علیا

5.

تحلیل مهم‌ترین عوامل مدیریتی اثرگذار بر بازده انرژی کل ترکیب تراکتور خاک‌ورز از طریق پایش لحظه‌ای پارامترهای عملکرد

دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 214-225
نواب کاظمی؛ مرتضی الماسی؛ هوشنگ بهرامی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ موسی مسگرباشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب