1.

اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 26، شماره 4، دی 1391، صفحه 298-306
سید نعمت اله موسوی؛ زکریا فرج زاده؛ فرزانه طاهری

2.

اثر تکانه‌های سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 93-104
شهباز شمس الدینی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده

3.

ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی

دوره 26، شماره 3، آبان 1391، صفحه 218-227
فاطمه علیجانی؛ ماشاا.. سالار پور؛ محمود صبوحی

4.

برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 16-24
سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی

5.

بررسی اثر اعمال یارانه سبز بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزوده بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل CGE

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 365-349
ملیحه بکشلو؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ افسانه نیکوکار؛ فاطمه علیجانی

6.

بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد استان‌های خراسان

دوره 19، شماره 3، خرداد 1391
ناصر شاهنوشی

7.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده‌گانه زراعی– اکولوژیکی ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 95-107
نادر بارانی؛ آیت اله کرمی

8.

بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران

دوره 21، شماره 7، دی 1393
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ حمیدرضا فعالجو؛ سیدجمال الدین محسنی زنوز

9.

بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران

دوره 26، شماره 2، تیر 1391، صفحه 86-96
محمدرضا لطفعلی پور؛ یداله آذرین فر؛ رویا محمدزاده

10.

بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتمالات انتقال میان رژیم‌های با کارایی بالا و پایین مصرف برق در بخش کشاورزی ایران

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 290-298
خلیل جهانگیری؛ حسن حیدری؛ سیدعلی حسینی ابراهیم آباد

11.

تاثیر کاهش آب بر اشتغال بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی بر اساس جدول ماتریس حسابداری- اجتماعی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 129-141
عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی

12.

تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینۀآب در بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان گنبد کاووس

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 143-103
جواد عادلی؛ خدیجه بوزرجمهری؛ امین علیزاده

13.

تعیین‌کننده‌های صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران

دوره 36، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 413-429
سپیده ذوالانواری شیرازی؛ زکریا فرج زاده

14.

سنجش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر بحران دریاچه ارومیه و چالش‌های تاب‌آوری جامعه روستایی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 39-56
احسان پاشانژاد سیلاب؛ مجتبی رفیعیان؛ سیاوش شایان

15.

شناسایی دانش‌های پیشران با کمک تکنیک فناوری کلیدی و تحلیل سلسله‌مراتبی در استان کرمانشاه

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 143-156
زهرا علی نژاد؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ نادر زالیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب