1.

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

دوره 19، شماره 3، خرداد 1391
سمیرا زیدی زاده

2.

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

دوره 20، شماره 5، خرداد 1392
صادق بافنده ایمان دوست

3.

تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای عضو اوپک

دوره 26، شماره 17، مرداد 1398، صفحه 151-173
فائزه شادلو؛ طاهره آخوندزاده

4.

تبیین تجربی نظریه های عرفی شدن در ایران

دوره 0، سال دهم، شماره1، شهریور 1392
سیدصمد بهشتی؛ دکتر وحید قاسمی

5.

جنبش روشنایی و تغییر رفتار جمعی در افغانستان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 293-323
ناصر یوسف زهی؛ مرتضی منشادی

6.

دینداری سنتی و نگرش نسبت به دموکراسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 1، سال اول،شماره 3، آذر 1383
دکتر مجید موحد؛ محمود دلبری

7.

رویکرد اخوان‌المسلمین در قبال فرآیند دموکراسی در مصر

دوره 1، شماره 2، تیر 1392، صفحه 47-69
هادی صادقی اول؛ محمدرضا چیت‌سازیان

8.

شکاف نسلی و دموکراسی در ایران (1382ـ1332)

دوره 1، سال اول،شماره 4، اسفند 1383
دکتر مسعود غفاری؛ علی اصغر قاسمی

9.

مردم سالاری دینی و مسئلة مشروعیت

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1383، صفحه 49-81
محمد حسن حائری

10.

مردم‌سالاری و جامعه مدنی

دوره 1، سال سوم، شماره1، شهریور 1385
دکتر محمد حریری اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب