1.

بررسی برخی از عوامل محیطی موثر بر سبزشدن و استقرار توده های مختلف کلزا در مزارع استان خراسان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 9-16
عبدالجلیل یانق؛ محمد خواجه حسینی

2.

بررسی برخی ویژگی های رویشی و زایشی علف های هرز غالب در کشت گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده

دوره 29، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 589-597
روزبه زنگوئی نژاد؛ حسین غدیری

3.

بررسی تأثیر بسترهای مختلف کاشت و محلولپاشی اسید هیومیک بر رشد و برخی ویژگی های کمی و کیفی نشاء گوجه‌فرنگی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 658-670
نسیبه پورقاسمیان؛ مهدی نقی زاده؛ روح اله مرادی؛ محمد سالاری

4.

بررسی خصوصیات رشدی و مراحل فنولوژی دو گونه Papaver dubium L. و Papaver rhoeas L. براساس درجه روز- رشد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400
ساجده گل محمدزاده؛ فائزه زعفریان؛ محمد رضوانی

5.

تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاک‌ورزی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 15-35
مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ موسی فرهمند

6.

تأثیر مدیریت تغذیه بر مراحل فنولوژیک، کارآیی مصرف نور و عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 49-61
فریما دعائی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ مجید الداغی

7.

واکنش خصوصیات رشدی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد همزمان کود دامی، گونه های تریکودرما (.spp Trichoderma) و سودوموناس (Psudomunas spp.)

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389، صفحه 448-458
عطا اله شاهسواری؛ همت اله پیردشتی؛ آلاله متقیان؛ محمدعلی تاجیک قنبری

8.

واکنش ظهور و رشد گیاهچه‌ای لوبیا سبز (L. Phaseolus vulgaris) به مقادیر مختلف ورمی کمپوست

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388
آلاله متقیان؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.