1.

تأثیر آنتاگونیستی جدایه های سودوموناس فلورسنت علیه قارچ Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

دوره 3، شماره 2، تابستان 1391
زهرا ابراهیمی کاظم‌آباد؛ حمید روحانی؛ فاطمه جمالی؛ عصمت مهدیخانی‌مقدم

2.

جذب سطحی کادمیم روی کانی مونت موریلونیت در حضور سیدروفور دسفرال

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
محسن حمیدپور؛ حسین شیرانی؛ عبدالرضا اخگر

3.

شناسایی مولکولی و تعیین خصوصیات محرک رشدی سویه‌های باکتری جدا شده از ریزوسفر گندم

دوره 31، شماره 6، زمستان 1396، صفحه 1712-1723
ویدا همتی؛ هادی اسدی رحمانی؛ شکوفه رضایی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.