1.

بررسی اثر چند ریختی تک نوکلئوتیدیBIEC2-808543 ژن LCORL براندازه بدنی اسب عرب ایرانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 125-133
زیبا ابریشمی مقدم؛ محسن میراسماعیلی؛ مرتضی بیطرف ثانی؛ مرتضی سیفتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب