آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,962
تعداد مقالات20,580
تعداد مشاهده مقاله27,851,014
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,313,077

1.

آسیب شناسی مقالات حوزة فردوسی و شاهنامه در دهة هفتاد

دوره 45، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-24
مرضیه خافی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ محمّد تقوی

2.

اندیشه‌های فردوسی و نظریه‌های روابط بین‌الملل واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی؟

دوره 7، شماره 2، دی 1398، صفحه 1-36
علی باقری دولت آبادی؛ جعفر حنانی

3.

بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه

دوره 46، شماره 3، آبان 1392، صفحه 139-166
مصطفی صدیقی

4.

بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-35
سیّد حسین فاطمی؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیّه شیبانی‌فر

5.

پادآرمانشهر و انواع آن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-42
یوسف بینا

6.

چو آدینه هرمزدِ بهمن بود ...

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 1-14
سجاد آیدنلو

7.

حماسه نو در شعر شاملو

دوره 45، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 121-142
سوسن جبری

8.

درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)

دوره 49، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 107-129
سجاد آیدنلو

9.

ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه

دوره 44، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-32
محمّد جعفر یاحقّی؛ سیّد حسین فاطمی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ رقیه شیبانی فر

10.

شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 109-140
شیرین صمصامی؛ مهدخت پورخالقی چترودی

11.

فردوسی و گفتمان مدرن ایرانی (شاهنامۀ فردوسی و نقش آن در تکوین هویت ملی ایرانیان در دورۀ معاصر)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 89-117
عیسی امن خانی؛ منا علی مددی

12.

قانعی طوسی مقلّدِ کمترشناخته شدۀ فردوسی

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-90
سجاد آیدنلو

13.

کاربست تطبیقی عنصر صدای روایت در تکوین فرآیند گفتمان بر اساس نظریۀ ژرارژنت در دو اثر روایی پله‌آس و ملیزاند و زال و رودابه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400
هانیه امینی؛ معصومه خدادادی مهاباد؛ اشرف چگینی

14.

نقد روایتی از چهارمقاله دربارة زندگانی فردوسی

دوره 44، شماره 3، آبان 1390، صفحه 185-220
اکبر نحوی

15.

ویژگی‌ها و عملکرد فرمانروای آرمانی در اندیشۀ فارابی و فردوسی

دوره 53، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-23
یوسف بینا؛ عبدالله رادمرد؛ محمدجعفر یاحقی؛ مهدی نجف‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب