1.

ارزیابی اثرات بستر کاشت و دور آبیاری بر شاخص های رشد گیاهچه ای ارقام گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
مهسا اقحوانی شجری؛ سید حسین نعمتی؛ محمد مهدی مهربخش؛ جبار فلاحی؛ فاطمه حقیقی تاجور

2.

ارزیابی اثر مدیریت کودی بر مبنای مقادیر کمپوست‌ بر عملکرد و جذب نیتروژن در تولید گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum L.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1009-1020
قربانعلی اسدی؛ احسان ابراهیمی

3.

ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 362-369
ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدحسن راشد محصل؛ قدریه محمودی؛ معصومه دهقان

4.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 314-323
محمد قاسمی؛ مهدی خجسته پور؛ محمدحسین آق خانی

5.

ارزیابی ماندگاری گوجه‌فرنگی پرتودیده در ترکیب با پوشش پلی‌اتیلن به کمک تکنیک آکوستیک

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 48-58
حسینعلی تاش شمس آبادی؛ سیده هدی یوسفیان؛ آیت محمدرزداری

6.

ارزیابی مقاومت ایجاد شده توسط قارچهای مایکوریزی آربوسکولار(AMF) علیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 286-293
مرتضی قربانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ یونس رضائی دانش؛ امین میرشمسی

7.

امکان القای مقاومت در گوجه فرنگی علیه Rhizoctonia solani و برخی مکانیسم های آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 441-448
فریبا نیک رفتار؛ پریسا طاهری؛ سعید طریقی

8.

بررسی اثرات پیرودکسین، تیامین و اسید فولیک بر ویژگی‌های رشدی، زایشی و بیوشیمیایی گوجه‌فرنگی (.Solanum lycopersicum L) رقم ’دلفوس‘

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 283-300
محبوبه زمانی پور

9.

بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
احد فعالیان؛ حسین انصاری؛ محمد کافی

10.

بررسی الگوی مصرف انرژی محصول گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 524-536
مهدی شعبان زاده؛ رضا اسفنجاری کناری؛ اعظم رضائی

11.

بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چهار گونه گوجه فرنگی به تنش خشکی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 409-416
محسن محمودنیا میمند؛ محمد فارسی؛ سید حسن مرعشی؛ پرویز عبادی

12.

بررسی تغییرات آنزیم کیتیناز در برهمکنش قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 349-356
فاطمه سهرابی؛ علی اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش

13.

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای گوجهفرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP و ارتباط آن با هتروزیس

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 354-360
مریم نبی پور؛ محمد فارسی؛ حسین نعمتی؛ سعید ملک زاده

14.

بررسی واکنش چند رقم غیرهیبرید و هیبرید گوجه‌فرنگی به بیماری خال‌زدگی باکتریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400
افسانه عباس پور انبی؛ مریم خضری

15.

تأثیر اسید هومیک بر صفات رویشی و عملکرد گوجه فرنگی رقم آیزابلا

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 358-363
سهیلا کمری شاهملکی؛ غلامعلی پیوست؛ محمود قاسم نژاد

16.

تأثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی

دوره 34، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 221-230
محسن مرادی؛ فرهنگ رضوی؛ ولی ربیعی؛ مرتضی سلیمانی اقدم؛ لیلا صالحی

17.

تأثیر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseaeو Glomus intraradices روی سطوح مختلف جمعیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 203-210
فاطمه سهرابی؛ علی اکبر فدایی تهرانی؛ یونس رضایی دانش

18.

تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 383-393
پروانه ابریشم چی؛ علی گنجعلی؛ عبداله بیک خورمیزی؛ امیر آوان

19.

شناسایی آنزیم ‌توماتیناز با تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک در جدایه‌های نژاد1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp lycopersici عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی در استانهای خراسان شمالی و رضوی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-191
ناهید حیدرزاده؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم

20.

شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه‌فرنگی در استان مازندران

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 315-322
زهره مرادی؛ محسن مهرور؛ احسان نظیفی

21.

شناسایی نماتدهای دو زیر راستهTylenchina و Aphelenchina از مزارع گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 169-176
قاسم فدوی خلاجلو؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی

22.

کارائی دو روش بذرمال و خاک- مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏فرنگی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 500-507
ابراهیم سالاری؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ روح الله صابری ریسه؛ مهدی مهرابی کوشکی

23.

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 425-428
سمیه تکاسی؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی منفرد

24.

مطالعه بیان ژن‌های SUT1، Chi3 و CYP1 در گوجه‌فرنگی پارازیت شده با گل جالیز (Orobanche aegyptica)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 167-174
محمدرضا فیاض؛ سیدحسن مرعشی؛ امین میرشمسی کاخکی؛ منصوره کرمانی

25.

مقایسه کارآیی علف کش متریبوزین و مالچ های غیرزنده بر مهار علف های هرز و عملکرد رقم سی اچ گوجه‌فرنگی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 102-112
روزبه زنگوئی نژاد؛ حسین غدیری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.