حسینی‌نیا, اصغر, جوادی خدری, سعید, خانجانی, محمد, حیدری, احمد, رمضانی, محمدکاظم, مصلی‌نژاد, هادی. (1397). مقایسه روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه‌ای. سامانه مدیریت نشریات علمی, 32(4), 509-519. doi: 10.22067/jpp.v32i4.68661
اصغر حسینی‌نیا; سعید جوادی خدری; محمد خانجانی; احمد حیدری; محمدکاظم رمضانی; هادی مصلی‌نژاد. "مقایسه روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه‌ای". سامانه مدیریت نشریات علمی, 32, 4, 1397, 509-519. doi: 10.22067/jpp.v32i4.68661
حسینی‌نیا, اصغر, جوادی خدری, سعید, خانجانی, محمد, حیدری, احمد, رمضانی, محمدکاظم, مصلی‌نژاد, هادی. (1397). 'مقایسه روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه‌ای', سامانه مدیریت نشریات علمی, 32(4), pp. 509-519. doi: 10.22067/jpp.v32i4.68661
حسینی‌نیا, اصغر, جوادی خدری, سعید, خانجانی, محمد, حیدری, احمد, رمضانی, محمدکاظم, مصلی‌نژاد, هادی. مقایسه روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه‌ای. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1397; 32(4): 509-519. doi: 10.22067/jpp.v32i4.68661


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.