1.

آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های دفاعی در ژنوتیپ حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت

صفحه 449-461
فروه السادات مصطفوی؛ سید کاظم صباغ؛ احد یامچی؛ سعید نصرالله نژاد؛ ناصر پنجه که

2.

بررسی تولید آنزیم کیتیناز در چندین جدایه‌ی قارچ فوزاریوم جدا شده از نماتد سیست طلایی سیب‌زمینی (Globodera rostochiensis)

صفحه 463-479
خدیجه عباسی؛ دوستمراد ظفری

3.

تعیین زمان مناسب استفاده از قارچ‌کش‌ها جهت مهار بیماری لکه خرمایی گندم بر اساس مراحل رشدی گیاه

صفحه 481-494
مصطفی عابدی تیزکی؛ کوروش رضاپور؛ محمد علی اقاجانی؛ فرداد اسدی؛ سیاوش سلیمیان

4.

اثر عصاره استخراج شده با حلال‌های مختلف در گیاه استبرق Calotropis procera (Willd) بر دموگرافی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.)

صفحه 495-508
محمد امین سمیع؛ مریم نجاتی؛ مهدی ضرابی

5.

مقایسه روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کنترل کنه پیاز گلایول Rhizoglyphus echinopus (Fumouze & Robin) (Astigmata: Acaridae) در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 509-519
اصغر حسینی نیا؛ سعید جوادی خدری؛ محمد خانجانی؛ احمد حیدری؛ محمد کاظم رمضانی؛ هادی مصلی نژاد

6.

بررسی تنوع زیستی گونه‌های سخت‌بالپوشان خانواده Carabidae در یک مزرعه برنج (آهنگرکلا: قایم‌شهر) در استان مازندران، شمال ایران

صفحه 521-524
معصومه درویش متولی؛ معصومه شایان مهر

7.

ارزیابی اثر نوع سمپاش و دُز علف‌کش تری بنورون- متیل (گیاهستار) در کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ اراضی گندم آبی

صفحه 527-541
فرید بدیع؛ لیلا علیمرادی؛ علی اصغر چیت بند؛ سعید جاهدی پور

8.

تأثیر اسید جیبرلیک، پس‌رسی و حذف پوشینه بر جوانه‌زنی بذر علف پشمکی ژاپنی (Bromus japonicus Thunb.)

صفحه 543-552
منصور سارانی؛ علی قنبری؛ محمد گلوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد علی باغستانی میبدی

9.

تغییرات فلور و تنوع گونه‌ای جوامع علف‌های‌هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) استان گلستان پس از یک دهه

صفحه 553-568
معصومه یونس آبادی؛ مهدی مین باش معینی؛ لیلا حبیبیان؛ علیرضا ساوری نژاد؛ عبدالعزیز حقیقی

10.

تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی علف‌هرز گلرنگ‌وحشی (Carthamus oxycantha) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی مختلف

صفحه 569-578
فاطمه فخرراد؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو

11.

بررسی قابلیت رقابت سویا در شرایط تداخل با تراکم‌های مختلف کنجد ‌شیطانی (Cleome viscosa L.): علف هرز مهاجم در استان گلستان

صفحه 579-592
دورسن امامی کنگر؛ آسیه سیاهمرگویی؛ بهنام کامکار؛ محبوبه بصیری

12.

تأثیر تراکم کاشت شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز

صفحه 593-605
جمشید سامانی‌پور؛ سهراب محمودی؛ علی رضا صمد زاده؛ حسین حمامی

13.

تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر پویایی و رشد جمعیت علف‏های‏هرز مزرعه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

صفحه 607-621
سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ موسی فرهمند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب