اعضاء

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر بهروز مهرام  رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی
2  آقای دکتر محسن نوکاریزی  عضو هیآت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
3  آقای دکتر مهران کدخدایان  عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی
4  آقای دکتر امید میرشمسی  عضو هیآت علمی دانشکده علوم
5  آقای دکتر سیدرضا حسین زاده  عضو هیآت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
6  آقای دکتر عباس اقدسی  عضو هیآت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
7
آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم  عضو هیآت علمی دانشکده کشاورزی
8 خانم مهندس مریم محمدی  کارشناس نشریات

 سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب