1.

ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 565-574
حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت

2.

ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 276-285
مرجان قائمی؛ علیرضا آستارایی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت امامی

3.

بررسی تغییرات مکانی – زمانی پتانسیل جدایش ذرات خاک در فرسایش شیاری مطالعه موردی؛ زمین‌های دیم‌زار منطقه دشمن‌زیاری استان فارس

دوره 29، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1333-1344
حسین کریمی؛ امیر لکزیان؛ غلامحسین حق‌نیا؛ حجت امامی؛ مجید صوفی

4.

بررسی رابطه بین فسفر عصاره گیری شده به وسیله چند عصاره گیر و شکل های فسفر معدنی در خاک های استان گلستان

دوره 25، شماره 3، تابستان 1390
زهرا نقی زاده اصل؛ اسماعیل دردی پور؛ عبدالطیف قلی زاده؛ فرشاد کیانی؛ حجت امامی

5.

پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 101-110
علی سودمند؛ علیرضا کریمی؛ فرهاد خرمالی؛ حجت امامی

6.

تأثیر زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود حیوانی بر رشد و جذب عناصر کم مصرف در ذرت

دوره 32، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 763-778
سیده زهره تقدیسی حیدریان؛ رضا خراسانی؛ حجت امامی

7.

تأثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاک

دوره 26، شماره 3، تابستان 1391
مریم سادات حسینی؛ غلامحسین حق نیا؛ امیر لکزیان؛ حجت امامی

8.

تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد

دوره 25، شماره 4، پاییز 1390
حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی

9.

تعیین مؤثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک برافزایش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل

دوره 30، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 2060-2077
حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ اباذر اسمعلی

10.

تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات

دوره 29، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 673-682
امیر رنجبر؛ حجت امامی؛ علیرضا کریمی کارویه؛ رضا خراسانی

11.

تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد

دوره 25، شماره 5، زمستان 1390
حسین شهاب آرخازلو؛ حجت امامی؛ غلامحسین حق نیا؛ علیرضا کریمی

12.

رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1699-1710
محمدجواد ‍‍‍پژند؛ حجت امامی؛ علی رضا آستارایی

13.

کاربرد تجزیه مؤلفه‌های اصلی برای شناسایی تغییرات ویژگی‌های خاک ناشی از آبیاری با پساب در اراضی حاشیه رودخانه کشف‌رود

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-316
سامان حاجی نمکی؛ حجت امامی؛ امیر فتوتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.