1.

اثر بازدارنده نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر جذب نیتروژن، اجزای عملکرد و عملکرد گندم در شرایط گلخانه

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1226-1235
شهرام کیانی

2.

تأثیر EDTA و اسید سیتریک بر استخراج گیاهی مس و روی از یک خاک طبیعی آلوده توسط ارقام ذرت

دوره 29، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1493-1505
علی اکبر طاهری پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

3.

تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر عملکرد و تجمع نیترات اسفناج در خاک‌های مختلف

دوره 33، شماره 5، دی 1398، صفحه 751-762
محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

4.

تأثیر بازدارنده نیترات‌سازی 3 و4 دی متیل پیرازول فسفات بر کارایی مصرف نیتروژن در اسفناج

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 237-250
محبوبه قیطاسی؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

5.

تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1473-1482
فریبا احسان پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور

6.

سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 581-593
حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور؛ شهرام کیانی

7.

سینتیک اکسایش آمونیوم در حضور بازدارنده نیترات سازی دی سیانو دی آمید در برخی از خاک های آهکی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 30، شماره 2، تیر 1395، صفحه 532-541
رزا کاظمی؛ شهرام کیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب