آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,991
تعداد مقالات20,493
تعداد مشاهده مقاله25,554,688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله15,379,794

1.

اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) با قدرت متفاوت رقابت

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 9-18
محمد آرمین؛ قربان نورمحمدی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ فرخ درویش

2.

بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 201-210
محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ امیرحسین پهلوانی

3.

بررسی اثر زمان کاشت بر برهم‌کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L.) و برخی از گونه‌های علف‌های‌هرز با استفاده از روش هم‌ارز کده آگار

دوره 9، شماره 2، تیر 1390، صفحه 158-166
محمدرضا لبافی؛ فریبا میقانی؛ اسداله حجازی؛ حمیده خلج؛ محمدعلی باغستانی؛ علی مهرآفرین

4.

بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 47-52
امیرحسین پهلوانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدتقی آل ابراهیم

5.

بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 284-291
ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند

6.

بررسی کارایی تعدادی از علف‌کش‌ها در کنترل بیوتیپ‌های فالاریس (Phalaris spp.) مقاوم وحساس به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز

دوره 8، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 594-605
اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ مریم پوربیگ؛ سعید صوفی زاده؛ فاطمه بنا کاشانی؛ فاطمه دستاران؛ محمدمهدی خیامی؛ محمدرضا لبافی حسین آبادی

7.

بررسی واکنش چند علف هرز باریک‌برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 85-96
اسکندر زند؛ نوشین نظام‌آبادی؛ رضا پورآذر؛ ناصر باقرانی ترشیز؛ محمدعلی باغستانی

8.

تأثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف‌های‌هرز کشت جو در منطقه کرج

دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 231-242
مصطفی اویسی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مجید رستمی؛ محمدعلی باغستانی؛ مهدی نصیری محلاتی

9.

تأثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum)

دوره 10، شماره 2، تیر 1391، صفحه 401-411
سیدمسعود نقشبندی؛ محمدعلی باغستانی؛ اسکندر زند؛ سحر منصوریان

10.

تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea mays L

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-140
ندا صفدری منفرد؛ ایرج اله دادی؛ محمدعلی باغستانی؛ حمید ایران نژاد؛ اسکندر زند

11.

رقابت لوبیا (Phaseolus vulgaris L) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus L) در سطوح مختلف تراکم گیاهی

دوره 1، شماره 2، 1382
سید کریم موسوی؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب