1.

الگوسازی ساختاری رابطة بین بیگانگی و بی تفاوتی اجتماعی

دوره 02، سال ششم، شماره2، اسفند 1388
حمدالله نادری؛ دکتر حسین بنی فاطمه؛ دکتر محمد حریری اکبری

2.

بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 02، سال پنجم، شماره2، اسفند 1387
دکتر محمد اسماعیل ریاحی؛ دکتر اکبر علیوردی‌نیا؛ محمدرضا بنی اسدی

3.

بررسی جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی مهاجران براساس مدل آلپورت و راس: نمونه مورد مطالعه قصرشیرین

دوره 1، سال سوم، شماره2، اسفند 1385
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده؛ زهره آذرگون؛ گلمراد مرادی

4.

بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی وخانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان

دوره 0، سال هفتم، شماره1، شهریور 1389
دکتر سعیده گروسی؛ راحله آدینه زاد

5.

بررسی نقش بی‌هنجاری سازمانی در رابطه میان نگرش‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و رفتارهای مدنی

دوره 0، سال هفتم، شماره1، شهریور 1389
دکتر محسن گلپرور؛ دکتر محمد علی نادی

6.

تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام

دوره 0، سال هفتم، شماره1، شهریور 1389
دکتر داریوش حیدری بیگوند؛ حامد بخشی

7.

تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان،نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
علی اصغر فیروزجائیان؛ دکتر جهانگیر جهانگیری

8.

تحلیل نگرش نسبت به مشارکت زنان در شرکت‌های تعاونی از دیدگاه کارشناسان و کارگزاران تعاونی‌های زنان در ایران

دوره 1، سال سوم، شماره2، اسفند 1385
معصومه رحیم زاده؛ فرحناز رستمی؛ فاطمه رسولی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهناز محمدزاده ناصرآبادی

9.

تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
دکتر وحید قاسمی؛ مهری کاظمی

10.

تعامل اجتماعی و کیفیت ایده های تولید شده دانشگاهی

دوره 02، سال ششم، شماره2، اسفند 1388
دکتر محمد عباس زاده؛ لیلا مقتدایی؛ ابراهیم حسین پور

11.

جامعه شناسی حقوق تامّلی بر تعامل یا تضاد مفهوم تجربی از علم و بایدها و نبایدهای ارزشی

دوره 0، سال دهم، شماره2، اسفند 1392، صفحه 171-196
مهدی شهابی؛ پیام احمدی روزبهانی

12.

دولت و تشکّل‌های مردمی (با مروری بر دو تجربه تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه)

دوره 1، سال سوم، شماره2، اسفند 1385
دکتر ابراهیم فیوضات؛ مهدی مهدوی

13.

رابطه اوقات فراغت و بزهکاری نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز

دوره 0، سال هفتم، شماره1، شهریور 1389
دکتر بیژن خواجه نوری؛ فاطمه هاشمی نیا

14.

رابطۀ استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی بر میزان ارتباط با جنس مخالف

دوره 0، سال نهم، شماره2، اسفند 1391
مریم سادات دل آور؛ دکتر علی اصغر مقدس

15.

رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386

دوره 02، سال پنجم، شماره2، اسفند 1387
دکتر حسین بهروان؛ رقیه سعیدی

16.

سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی و اصلاحات

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
دکتر سید حسن حسینی؛ مجید فولادیان؛ زینب فاطمی امین

17.

کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
دکتر محسن نوغانی؛ احمدرضا اصغرپور؛ مهدی کرمانی؛ شیما صفا

18.

مبنای تئوریک دولت رفاه از دیدگاه پوپر (بررسی بنیان های فلسفی و نحوه شکل گیری وعملکرد دولت رفاه از دیدگاه کارل پوپر)

دوره 02، سال پنجم، شماره1، شهریور 1387
مجید فولادیان؛ زینب فاطمی امین؛ محمد غفاری زاده

19.

مطالعه عوامل مؤثّر بر تولید علم در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها (نمونه مورد مطالعه: اعضاء هیأت علمی دانشگاه تبریز)

دوره 1، سال سوم، شماره2، اسفند 1385
دکتر حسین گدازگر؛ محمدباقر علیزاده اقدمسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب