1.

اثر از خودبیگانگی در ایجاد و شکل گیری رفتارهای اعتراضی جمعی (مورد مطالعه: جوانان شهر کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-179
منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

2.

بررسی تاثیر مشارکت های مردمی در کاهش ناامنی های شهری نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه

دوره 02، سال ششم، شماره1، بهار و تابستان 1388
دکتر گلمراد مرادی

3.

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه کرمانشاه)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-112
علی مرادی؛ حمیدرضا جلیلیان

4.

بررسی نقش محرومیت نسبی در ایجاد رفتار جمعی جوانان شهر کرمانشاه براساس نظریه تعامل گرائی بلومر

دوره 0، سال هفتم، شماره2، پاییز و زمستان 1389
دکتر گلمراد مرادی؛ دکتر بهمن سعیدی پور

5.

تکنیک داده کاوی و کاربرد آن در مطالعات اجتماعی

دوره 0، سال نهم، شماره1، بهار و تابستان 1391
دکتر گلمراد مرادی؛ دکتر وحید قاسمی

6.

رابطه بین کیفیت زندگی و هویت ملی با فرهنگ محیط زیستی (مورد مطالعه شهر کرمان)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1399
جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش

7.

شناخت رابطه بین درک طبقاتی افراد و تمایل آن‌ها به مصرف موسیقی: مطالعة موردی شهر کرمانشاه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 245-213
نوروز اکبری؛ علی مرادی

8.

هنجاریابی، روایی و پایایی ابزار سنجش ارزش‌های اخلاقی مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400
نجات محمدی فر؛ علی مرادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.