1.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی

دوره 27، شماره 4، آبان 1392، صفحه 839-849
پیمان ورجاوند؛ علی حسین زاده دلیر؛ مهدی قمشی؛ داوود فرسادی زاده

2.

پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل

دوره 26، شماره 3، شهریور 1391
پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده؛ اکرم عباسپور

3.

تأثیر تبدیل کاهش‌دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 28-39
الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی

4.

تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 307-318
محمد رضا نیک پور؛ داوود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی

5.

تاثیر آبپایه و زبری های مصنوعی روی شیب معکوس بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 27، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 581-591
پرستو پارسامهر؛ داوود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر

6.

تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای

دوره 26، شماره 3، شهریور 1391
سینا رازی؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ داوود فرسادی زاده

7.

تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

دوره 25، شماره 6، اسفند 1390
حمیدرضا جلیلی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زاده

8.

مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن

دوره 26، شماره 6، اسفند 1391، صفحه 1428-1439
محمدرضا مددی؛ داوود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر

9.

مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 235-246
فرزانه صاحبی وایقان؛ داوود فرسادی زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب