1.

استعاره های عمدی در متون خبری زبان فارسی

دوره 12، شماره 2، دی 1399، صفحه 153-175
مریم مولایی؛ محمد امین صراحی؛ محمد رستم پور

2.

استعاره و آفرینش معنا در سخن شاعرانه (بررسی آرای پل ریکور در کتاب استعاره زنده با تکیه بر چکامه تیره بختی اثر آلفرددو وینی)

دوره 53، شماره 3، مهر 1399، صفحه 179-207
ساقی فرهمندپور؛ محمد زیار

3.

اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل»

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 19-36
سیدبختیار سجادی؛ ناصر رستمی

4.

امکان‌سنجی کاربست نظریه استعاره مفهومی در تحلیل مسائل اصول فقه

دوره 52، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 141-162
سعید نظری توکلی؛ مسعود جهاندوست دالنجان

5.

بازخوانی ترجمه فارسی عبارت قرآنی«نفختَ فیه من روحی» (حجر: 29) با تکیه بر کارکرد استعاره واژه «نفختُ»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 97-111
علی کفاش زاده؛ حسین ناظری؛ عباس عرب

6.

بازنگری در تاریخ استقلال فن بدیع در بلاغت اسلامی

دوره 51، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-116
مصطفی جلیلی تقویان؛ روح الله هادی؛ محمدرضا ترکی؛ علی نوروزی

7.

بررسی انگیزة باهم آیی واژگانی بر پایه معناشناسی قالبی: نمونة موردی "دست"

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-225
سید حمزه موسوی؛ محمد عموزاده

8.

بررسی تطبیقی رده‌شناسی و طبقه‌بندی استعاره با رهیافتی زیباشناختی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 52، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-27
میثم ابراهیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمد داوودی

9.

بررسی نقش استعجاز در ساختار معنایی اصطلاحات زبانی در چارچوب معناشناسی شناختی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 285-306
مرتضی دستلان

10.

لایه‌های پنهان استعاره در دفتر شعر «إمراة بلا سواحل» اثر سعاد الصباح

دوره 11، شماره 2، آذر 1398، صفحه 143-157
علی پیرانی شال؛ صغری فلاحتی؛ زهره ناعمی؛ فاطمه خرمیان

11.

مشتری‌انگاریِ زوج در احادیث باب نکاح و پیامد‌های آن در آرای فقهای امامیه

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 29-54
منصور امیرزاده جیرکلی

12.

معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان

دوره 8، شماره 14، آذر 1395، صفحه 111-139
ساناز علی پور؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو

13.

مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 107-128
مرتضی براتی؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ کریم لویمی مطلق

14.

نقش ایدئولوژی در ساخت و گزینش استعاره مفهومی مرگ در اشعار احمد شاملو و فریدون توللی از منظر نظریه ی گفتمانی استعاره

دوره 9، شماره 17، تیر 1397، صفحه 81-120
ابراهیم رضاپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب