1.

ارزش‌گذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: دشت همدان- بهار)

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-48
حمید بلالی؛ فرزانه کسبیان لعل

2.

ارزیابی اثربخشی سناریوهای احیای آبخوان توسط شاخص‌های پایداری و بهره‌برداری منابع آب، مطالعه موردی: آبخوان شهرکرد

دوره 32، شماره 2، تیر 1397، صفحه 267-281
بنفشه شیخی پور؛ سامان جوادی؛ محمد ابراهیم بنی حبیب

3.

ارزیابی کارآیی مصرف منابع و وضعیت پایداری در دو بوم‌نظام زراعی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 127-142
حمیدرضا شاه حسینی؛ محمود رمرودی؛ حسین کاظمی

4.

ارزیابی کارایی مدل‌های دو متغیره در تعیین حساسیت‌پذیری‌ فرونشست آبخوان دشت کاشان

دوره 11، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 69-98
نرگس سقازاده؛ هدی قاسمیه؛ ابراهیم امیدوار؛ یاسر مقصودی

5.

برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 112-126
یاور پورمحمد؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد بنایان اول

6.

بررسی پالایش آبهای زیرزمینی از آلاینده های ویروسی با استفاده از ستون خاک رس در مدل آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 31-36
مریم اسقائی؛ امیر حسین خدایاری

7.

بررسی تغییرات مکانی سطح سفره آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان

دوره 1، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 73-82
مهسا مالمیر؛ معصومه دلبری

8.

بررسی نقش تغییر کاربری اراضی در هیدروگراف سیل و نوسانات سطح آب زیر زمینی در بخشی از حوضه آبخیز قره سو

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 41-58
میثم یاری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی

9.

تحلیلی بر وضعیت شوری منابع آب در حال استفاده بخش کشاورزی

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 107-116
محمدحسن رحیمیان؛ حسن غلامی

10.

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-7
عفت قربانیان؛ منصور زیبایی؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال

11.

توسعه شاخص فازی پایش کیفی منابع آب (FWQI) (مطالعه موردی دشت ساوه)

دوره 29، شماره 5، دی 1394، صفحه 1117-11130
سید محمد حسینی موغاری؛ کیومرث ابراهیمی

12.

شناسایی ایستگاه‌های همگن شبکه پایش کیفی آبخوان مشهد برمبنای آلودگی نیترات

دوره 30، شماره 5، دی 1395، صفحه 1382-1393
مسلم اکبرزاده؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری

13.

شناسایی چاه‌های مؤثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 40-50
سحر بابایی حصار؛ قاسم همدمی؛ هدی قاسمیه

14.

کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO (مطالعه موردی : دشت نیشابور)

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 292-303
عباس خاشعی سیوکی؛ بیژن قهرمان؛ مهدی کوچک زاده

15.

مدل‌سازی یکپارچه آب سطحی و زیرزمینی در مناطق متکی بر سیستم کشاورزی آبی با استفاده از مدل SWAT-MODFLOW (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

دوره 33، شماره 4، آبان 1398، صفحه 521-536
عالیه سعادت پور؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ عزیزاله ایزدی

16.

یادداشت تحلیلی: به مناسبت شعار روز جهانی آب برای سال 2022: « آب زیرزمینی، آشکار نمودن پنهان» تشدید رخدادهای فرین و کاهش احتمالی تجدیدپذیری آب‌های زیرزمینی در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 125-127
کامران داوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب