1.

ارتباط ساختار گروه با تعارض‌های درون آن در گروههای آموزشی دانشگاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-25
اسماعیل بلالی؛ سلیمان پاک سرشت؛ فرهاد رشیدی

2.

ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه های منتخب

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 116-137
مهرداد مدهوشی؛ عیسی نیازی

3.

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه

دوره 011، شماره 2، زمستان 1389
ابراهیم صالحی عمران

4.

تأملی درباره روایت‌های فرهنگی اثرگذار بر آموزش عالی ایران: تلفیق یا التقاط

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 28-45
حجت صفارحیدری

5.

تبیین جایگاه قدرت‎نرم‎ در افزایش نفوذ سیاسی ایران در افغانستان مورد: همکاری های علمی ایران – افغانستان

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 129-157
محسن جان‌پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ زکیه نادری چنار

6.

تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه-های دولتی استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 96-115
سوسن بهرامی؛ سعید رجایی پور؛ تقی آقا حسینی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی

7.

رابطه فرهنگ‌سازمانی و برنامه‌های تغییر در دانشگاه‌ها

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 263-288
حانیه اسمعیلی ماهانی؛ سیدمحمد میرکمالی

8.

نقش میانجیگری فراموشی سازمانی در رابطه بین سبکهای رهبری و کارآفرینی سازمانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 295-322
مهدی امیری؛ مهدی محمدی؛ مصطفی یزدی جوشقانی

9.

نقش واسط معنویت سازمانی در رابطۀ رهبری اخلاقی و خودکارآمدی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 221-261
قدیر یوسف‌پور اوندری؛ غلامرضا ملک زاده؛ حمید عرفانیان خانزاده

10.

واکاوی اشکال خلاقیت دانشگاهی و بسط مدل دانشگاه خلاق

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-27
سید هدایت اله داورپناه؛ رضا هویدا؛ رونالد بارنت؛ عبدالرسول جمشیدیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.