1.

اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391
مسلم باشتنی؛ علیرضا فروغی؛ مهدی عدالتی نسب؛ همایون فرهنگ فر

2.

اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی

دوره 9، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 269-283
عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ محمد رضا نصیری

3.

ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان به بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 57-67
مجید برزوئی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی راستگو؛ محمد حسن زاده خیاط

4.

ارزیابی کیفی و اقتصادی تناسب اراضی برای نباتات زراعی مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه ALES

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 10-21
جواد گیوی

5.

انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 55-74
نیلوفر اشک تراب؛ منصور زیبایی

6.

بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو

دوره 4، شماره 1، بهار 1391
علی نوبخت؛ فرید مهینی؛ صابر خدایی

7.

بررسی اثر باقی‏مانده مصرف چند علف‏کش‏‏ سولفونیل اوره گندم (Triticum aestivum L.) در کشت حفاظتی پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-97
محمدحسن هادیزاده؛ سید حسین حسینی کیا؛ سید حسین ترابی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف

8.

بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389
اکبر ابرغانی؛ محمد بوجارپور؛ جمال فیاضی

9.

بررسی برهم‌کنش کاربرد ازتوباکتر و نیتروژن بر میزان انتقال مجدد مواد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 893-908
اردشیر طاهری نژاد؛ محمداقبال قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ حسن حیدری

10.

بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات

دوره 29، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1481-1492
رقیه موسوی؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ بهزاد صادق زاده

11.

بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 421-427
سیدمحمدمهدی سیدآقامیری؛ خداداد مصطفوی؛ عبداله محمدی

12.

بررسی سطح سودمندی باکتری های ازتوباکترو آزوسپریلوم (Azotobacter chroococcum)بر شاخص های رشد، عملکرد و سیستم ریشه ای گیاه زراعی جو (Azospirillum brasilense)(Hordeum vulgare cv Reyhan) رقم ریحان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 277-283
امیر استادی جعفری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ رضا قربانی

13.

بررسی وضعیت قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه جو در منطقه دامغان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 437-449
یونس رضایی دانش

14.

پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد باقلا و نخود به کشت مخلوط غلات-لگوم در شرایط رقابت با علف‌های‌هرز

دوره 8، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 150-163
لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام

15.

تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 97-106
علی رضا آستارایی

16.

تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی

دوره 7، شماره 4، بهار 1394، صفحه 456-465
مجید کلانتر؛ اکبر یعقوبفر؛ فریبرز خواجعلی

17.

تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 73-82
علیرضا خداشناس

18.

تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-73
احمد ملک زادگان؛ احمد حسن آبادی؛ حسن نصیری مقدم؛ حسین مروج؛ حیدر زرقی

19.

توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 449-459
محسن سلیمان زاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری

20.

قابلیت های تولید چند محصول مهم زراعی در دو دهه گذشته و پیش بینی وضعیت آینده آنها در استان کردستان

دوره 2، شماره 2، بهار 1389، صفحه 206-214
فرزاد حسین پناهی؛ فرزاد مندنی؛ فرزین پورامیر؛ مهدی نصیری محلاتی

21.

مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 247-255
مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ نرگس کشاورز؛ ایمان نادعلی

22.

مدیریت علف‌های هرز با استفاده از کشت مخلوط غلات- لگوم

دوره 10، شماره 4، بهار 1397، صفحه 1121-1134
لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ یحیی امام

23.

مقایسه صفات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک شاخساره ارقام قدیمی و جدید جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 92-100
نرجس مشفقی؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی

24.

واکنش سی رقم جو نسبت به پاتوتیپ‌های زنگ زرد جو و گندم در مراحل گیاهچه و بالغ

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-82
صفرعلی صفویContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.