1.

بررسی دعوی تاثیرپذیری حکمت صدرایی در بحث حرکت جوهری از آراء هراکلیتوس وزنون الیایی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391
خوشدل روحانی خوشدل روحانی

2.

بُعد چهارم در قرآن

دوره 34، شماره 4، بهمن 1381، صفحه 127-144
کاظم نفیسی

3.

تأملی بر تفسیر حرکت بر اساس مبانی حکمت متعالیه در نگاه شارحان معاصر

دوره 54، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 87-108
سیده رقیه موسوی؛ منصور ایمان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب