1.

اثرات تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر رشد، عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 237-253
رقیه محمدپوروشوایی؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی؛ براتعلی فاخری

2.

اثر تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 31-49
رقیه محمدپوروشوایی؛ محمود رمرودی؛ براتعلی فاخری

3.

اثر خاکپوش های پلی اتیلن و آلی در فواصل مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دانه آفتابگردان (Helianthus annus L.)

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 246-254
رقیه مهدی پور افرا؛ رضا امیری؛ حمید ایران نژاد

4.

ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 593-607
علی اصغری؛ یاور درگاهی؛ علی رسول زاده؛ مریم احمدیان

5.

بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ بهاره

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 346-353
میثم فراست؛ نورعلی ساجدی؛ محمد میرزاخانی

6.

بررسی تأثیر تنش کم آبی و مراحل برداشت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تربت حیدریه

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 130-141
احمد احمدیان؛ سودابه نورزاد

7.

تأثیر قطع آبیاری از ابتدای گلدهی و غلاف‌دهی تا رسیدگی، بر عملکرد و اجزای آن در پنج رقم رایج نخود منطقه کرمانشاه

دوره 11، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 163-175
محسن سعیدی؛ سیروس منصوری فر؛ سیدمحمد ناصح حسینی

8.

تأثیر متانول بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry) تحت تنش خشکی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 42-53
حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی؛ نظام آرمند

9.

نقشه‌یابی QTL‌های کنترل‌کننده صفات فنولوژیک جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 256-268
براتعلی فاخری؛ لیلا مهراوران

10.

ویژگی‌های فیزیکی دانه در برخی ارقام آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی

دوره 2، شماره 1، 1391
ایرج اله دادی؛ حسین اورکی؛ فتانه پرهیزکار خاجانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.