1.

مقایسه هشت روش تخمین منحنی مشخصه آب خاک برمبنای دو روش تخمین منحنی دانه‌بندی خاک

صفحه 1085-1094
حمید رضا فولادمند

2.

نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود

صفحه 1095-1106
حامد امامی حیدری؛ هادی جعفری؛ غلامحسین کرمی

3.

تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون های جدید سیب‌زمینی در شرایط کم آبیاری

صفحه 1114-11107
علی قدمی فیروزآبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاهنظری

4.

ارزیابی مدل‌های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

صفحه 1115-1125
جواد بهمنش؛ الناز رضایی

5.

تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت-کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد

صفحه 1126-1136
مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سید حسین ثنایی نژاد

6.

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز

صفحه 1137-1151
مهری تبرمایه؛ عبدالرضا واعظی هیر

7.

ارزیابی قابلیت تابع انرژی موجک در تخمین ریسک سیلاب در مقایسه با برخی روش های متداول

صفحه 1152-1161
سجاد شهابی؛ محمد جواد خانجانی

8.

مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)

صفحه 1162-1171
فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی

9.

مقایسه روش های برنامه‌ریزی بیان ژن، سری زمانی غیرخطی، خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین دبی روزانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)

صفحه 1172-1182
رضا زمانی؛ فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش

10.

اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارائی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 700

صفحه 1183-1190
شهرام اشرفی؛ سید حسین صدرقاین؛ جواد باغانی

11.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

صفحه 1203-1291
بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی

12.

ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد

صفحه 1204-1216
جواد گیوی؛ فایز رئیسی؛ فرشته دهقانی

13.

بررسی اثر کشت گیاه سورگوم در تغییر برخی شاخص های زیستی خاک در سطوح مختلف روی

صفحه 1217-1227
سپیده باقری؛ حسین میرسید حسینی

14.

کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور

صفحه 1228-1237
محبوبه بهرامی نیا؛ مهدی زارعی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی

15.

جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت

صفحه 1238-1249
محمدرضا نادری؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ فایز رئیسی؛ فرزانه نیکوخواه

16.

مقایسه روش های رگرسیون خطی، زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی کربن آلی در اراضی خشک دشت سیستان

صفحه 1250-1260
احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ فریدون سارانی؛ مسعود هاشمی؛ اسماء شعبانی

17.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاک ها و کانی شناسی بخش رس در منطقه‌ی صفاشهر، استان فارس

صفحه 1261-1270
رضا کریمی؛ محمد حسن صالحی؛ زهره مصلح

18.

بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار

صفحه 1271-1283
شکراله اصغری؛ ثریا دیزجقربانی اقدم؛ اباذر اسمعلی

19.

تأثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن)

صفحه 1284-1297
مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ رامین فضل اولی

20.

تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

صفحه 1298-1310
غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب