1.

برآورد عددی مقدار نشت از کانال‌های خاکی منطقه نازلو ارومیه و اصلاح ضرایب روابط تجربی برآورد نشت

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
رسول قبادیان؛ معصومه خلج

2.

بررسی تأثیر نسبت دبی و زاویه اتصال بر آبشستگی موضعی تلاقی کانال‌های روباز فرسایشی با استفاده از مدل SSIIM1

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-76
رسول قبادیان؛ مهسا بصیری

3.

بررسی تاثیر ضرایب غیرتعادلی روی انتقال رسوب در رودخانه‌ها با استفاده از مدل عددی

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11
صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سید محمود کاشفی ‍پور

4.

بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع غلظت رسوب معلق نامتعادل در رودخانه‌های طبیعی (مطالعه موردی: رودخانه قره‌سو، کرمانشاه)

دوره 34، شماره 2، بهار 1399، صفحه 241-253
رسول قبادیان؛ حامد شکری

5.

بررسی عملکرد روش برنامه ریزی بیان ژن در روندیابی سیلاب رودخانه زنگمار در مقایسه با روش موج دینامیکی

دوره 27، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 592-602
رسول قبادیان؛ محمد علی قربانی؛ معصومه خلج

6.

شبیه سازی عددی جریان دو بعدی غیر ماندگار اشباع- غیر اشباع به طرف زهکش ها

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 546-555
رسول قبادیان

7.

مدل ریاضی شبیه سازی جریان غیرماندگار در شبکه های آبیاری با وجود شرایط مرزی داخلی (مطالعه موردی شبکه دربند کرمانشاه)

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
رسول قبادیان؛ ساحره گلزاری

8.

واسنجی روش های استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیدرومتری حوضه رودخانه قره سو

دوره 27، شماره 6، زمستان 1392، صفحه 1216-1224
انسیه مرآتی؛ رسول قبادیان؛ عبدالله طاهری تیزرو


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.