1.

ارزیابی شاخص اطمینان پذیری و برآورد سطوح تخصیص منابع آب در تشکل های آب بران شبکۀ البرز

دوره 29، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1232-1246
سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری

2.

بررسی اثر دو نوع پوشش زهکشی بر دبی زهکش های زیرزمینی در مزارع شالیزاری استان مازندران

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 123-130
علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی

3.

بررسی اثر کم‌آبیاری بخشی ریشه در دورهای آبیاری مختلف بر کارایی مصرف آب و پارامترهای رشد گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 501-516
مجتبی چراغی زاده؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتباراحمدی

4.

بررسی اثر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فتوسنتزی ذرت علوفه ای

دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 432-442
نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیا تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی

5.

بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

دوره 32، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 647-660
سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ علی قدمی فیروز آبادی؛ ابراهیم امیری

6.

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 432-440
علی شاهنظری؛ علی ضیاءتبار احمدی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی مازندرانی

7.

تأثیر کم آبیاری تنظیم شده و کم آبیاری ناقص ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی توت فرنگی

دوره 29، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 820-827
علی شاهنظری؛ محسن رضائیان

8.

تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون های جدید سیب‌زمینی در شرایط کم آبیاری

دوره 28، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1114-11107
علی قدمی فیروزآبادی؛ محمود رائینی؛ علی شاهنظری

9.

مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1010-1017
علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ قاسم آقاجانی

10.

مقایسه راندمان و شاخص بهره‌وری آبیاری پالسی با فشارهای ثقلی در خاک شنی تحت کشت هندوانه

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 205-216
مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی

11.

مقایسه کارائی روش‌های آبیاری کوزه‌ای، قطره‌ای‌ ثقلی و تراوا در محدوده فشارهای ثقلی

دوره 31، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 1060-1069
مجید عرب فرد؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.