آمار

تعداد نشریات51
تعداد شماره‌ها1,962
تعداد مقالات20,569
تعداد مشاهده مقاله27,659,416
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,262,770

1.

آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون

دوره 4، شماره 2، تیر 1391
عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

2.

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 270-278
داوود کریمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دادپسند؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مونز ساندو لوند

3.

ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392
مرتضی بیطرف ثانی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ عاطفه سیددخت

4.

ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری

دوره 3، شماره 3، مهر 1389
علی اصغر اسلمی نژاد؛ داوود علی ساقی؛ غلامرضا داشاب؛ مهسا ضابطیان

5.

برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش مطالعات ارتباطی کل ژنومی با شبیه سازی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-198
مرتضی بیطرف ثانی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مهدی شریعتی

6.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

دوره 3، شماره 2، تیر 1389
محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

7.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، تیر 1389
عبدالصمد امینی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور

8.

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

دوره 3، شماره 3، مهر 1389
عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ همایون فرهنگ فر

9.

بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 96-103
محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مهدی شریعتی

10.

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392
رضا ولی زاده؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ غلامرضا داشاب؛ داوود علی ساقی؛ مریم قلی زاده

11.

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

دوره 4، شماره 4، دی 1390
محبوبه سموزاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ عبدالجلیل غیادی؛ شاهرخ قوتی

12.

بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 478-485
راضیه ساقی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ داوود علی ساقی؛ محمد مهدی شریعتی

13.

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 234-241
رضا پسندیده؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ سعید زیبایی

14.

بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

دوره 3، شماره 4، دی 1390
محمدرضا شیخلو؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد

15.

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 184-190
عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مرتضی بیطرف ثانی

16.

روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران

دوره 3، شماره 4، دی 1390
هادی فرجی آروق؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد رکوعی

17.

مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390
یاسمن شمشیرگران؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ همایون فرهنگ فر؛ مجتبی طهمورث پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب