1.

اثر روغن‌های گیاهی بر کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 361-371
حسین حمامی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند

2.

بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف‌کش ستوکسیدیم در کنترل یولاف‌وحشی (Avena ludoviciana Durieu.)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12
حسین حمامی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی پارسا؛ محمد بنایان اول؛ اسکندر زند

3.

پویایی بانک بذر و گیاهچه علف‌های هرز در پاسخ به نوع تناوب در اکوسیستم‌های زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 0-665 فروردین 2
نیوشا ولایی؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد بنایان اول

4.

تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه های پراکنش علف‌های هرز

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
فرشته صفری؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل

5.

رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 138-146
جواد رضایی؛ محمد بنایان اول؛ احمد نظامی؛ محسن مهرور؛ باقر محمودی

6.

شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 457-466
علیرضا دهقان؛ محمد بنایان اول؛ محمد خواجه حسینی؛ ابراهیم ایزدی؛ سجاد میجانی

7.

کنترل شیمیایی گل‌جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) در گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) با علفکش‌های گلایفوسیت و سولفوسولفورون

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 194-202
سمیه تکاسی؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ پرنیلسن کودسک

8.

گزارش کوتاه پژوهشی( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 425-428
سمیه تکاسی؛ محمد بنایان اول؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ علی قنبری؛ ابراهیم کازرونی منفرد

9.

(مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ چند گونه علف هرز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 509-512
سمیه تکاسی؛ محمد بنایان اول

10.

(مقاله کوتاه پژوهشی)بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه‌های Echinochloa. crus galli وEchinochloa orizy cola سوروف

دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 255-257
متین حقیقی خواه؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد بنایان اول


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.