1.

ارائه رابطه‌ای جهت به‌دست آوردن میزان نشت گاز طبیعی از یک خط لوله مدفون فشار بالا در یک محیط متخلل

دوره 32، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-254
رضا سبزیان؛ علی عبداللهی؛ سبحان امامی کوپائی

2.

انتقال گرمای نانوسیال در یک کانال دارای میدان مغناطیسی و مانع متخلخل با استفاده از مدل دارسی-برینکمن - فرچهیمر در روش شبکة بولتزمن

دوره 32، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 153-172
ساعد بازخانه؛ ایمان زحمت کش

3.

بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

دوره 26، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 1032-1041
رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعیدرضا خداشناس

4.

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1200-1214
رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری H.؛ سعید رضا خداشناس

5.

مقایسه دقت مدل‌های ون‌گنوختن و بروکز و کوری در شبیه‌سازی حرکت آب در بقایای لاشبرگ‌های کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere

دوره 30، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 984-996
مجید هماپور گورابجیری؛ علی رسول زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.