1.

اثر تکانه‌های سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 93-104
شهباز شمس الدینی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده

2.

ارزیابی انفعال سیاستی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودتوضیح ‌برداری اصلاح ‌شده عاملی بیزین (FABVAR)

دوره 22، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 152-181
مهدی قائمی اصل؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ شهاب متین؛ سید مهدی موسوی بررودی

3.

بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران

دوره 24، شماره 2، بهار 1389
مهدی اعظم‌زاده شورکی؛ صادق خلیلیان

4.

بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

دوره 27، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-46
محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

5.

تأثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 319-327
اسماعیل پیش بهار؛ محمد قهرمانزاده؛ مریم جعفری ثانی

6.

تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه

دوره 26، شماره 17، تابستان 1398، صفحه 109-136
حجت ایزدخواستی؛ نوراله صالحی آسفجی؛ یاسر بلاغی اینالو

7.

نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران

دوره 25، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 1-32
ابراهیم گرجی بندپی؛ فرزانه انواری رستمکلائی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.