1.

اثر بسترهای مختلف بر ویژگی‌های خاک و صفات فیزیولوژیکی گیاهان ختمی (Aleca rosea L.) تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400
تکتم اورعی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ عطیه اورعی

2.

ارزیابی اثر پیش تیمار‌های خشکی و سرما بر رشد، نمو و میزان عملکرد گوجه‌فرنگی (Lycopersicun esculentum Mill.) در شرایط مزرعه

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 171-183
فردین قنبری؛ محمد سیاری

3.

ارزیابی یک نوع چرخ‌فلک ماشین برداشت نخود با صفحه مشبک در دماغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400
علی نیازی؛ هیوا گل پیرا؛ هادی صمیمی اخیجهانی

4.

بررسی اثرات پایه و دمای پایین بر واکنش های آنتی اکسیدانی نارنگی پیج [(Citrus reticulata ×C. paradise) × (C. clementina)]

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391
یحیی تاجور؛ رضا فتوحی قزوینی؛ یوسف حمیداوغلی؛ رضا حسن ساجدی

5.

بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک توده‌های بومی علف گندمی تاجدار (Agropyron cristatum L.) در شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 363-375
محمد حسین شیخ محمدی؛ نعمت الله اعتمادی؛ علی نیکبخت؛ مصطفی عرب؛ محمد مهدی مجیدی

6.

بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات و شاخص‌های تحمل به خشکی ارقام مختلف گندم تحت شرایط کم‌‌آبیاری در اصفهان

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-60
حمیدرضا سالمی؛ علیرضا توکلی؛ داود افیونی

7.

تأثیر استفاده از کودهای زیستی و نانو و کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد کمّی و کیفی نخود زراعی (Cicer arietinum) در شرایط دیم در منطقه خرم‌آباد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 62-75
ام البنین حسن پور؛ خسرو عزیزی؛ محمد فیضیان؛ احمد اسماعیلی

8.

تأثیر پلیمر‎های سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ارقام باغملک و دزفول زیتون تحت شرایط کم آبی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 671-682
اسماعیل خالقی؛ نوراله معلمی

9.

تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 457-468
مریم زارع؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده

10.

تأثیر تنش قلیائیت بر روی برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 460-469
شایسته بمانی گلنابادی؛ بتول مهدوی؛ بنیامین ترابی

11.

تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم بر بوته‌های خیار رقم Miran تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400
محیا ساجدی مهر؛ مریم حقیقی؛ منیره محنت کش

12.

تبیین الگوی عوامل ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 133-156
ریباز قربانی نژاد

13.

مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 751-765
محسن سعدلوپاریزی؛ علی اصغری؛ عبدالرضا اخگرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.