1.

ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 95-104
آرش دوراندیش؛ امیرحسین توحیدی؛ سمانه سلیمانی نژاد

2.

استفاده از تصویربرداری پیسه پویا برای تعیین غیرتهاجمی خواص مکانیکی سیب درختی

دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 73-86
امید امیدی ارجنکی؛ داود قنبریان؛ مجتبی نادری بلداجی؛ کاوه ملازاده

3.

بررسی اثر بلند مدت استراتژی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر کارایی عملیاتی و روند نرخ خرابی ماشین برداشت نیشکر با استفاده از سری‌های زمانی

دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 347-359
فاطمه افشارنیا؛ افشین مرزبان

4.

بررسی امکان پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک

دوره 27، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 712-719
ابوطالب هزارجریبی؛ فهیمه نصرتی کاریزک؛ خلیل قربانی

5.

بررسی چشم انداز پتانسیل صادراتی و رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-63
محمدرضا پاکروان؛ امید گیلانپور

6.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌ بینی کوتاه مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 2005-1970)

دوره 17، شماره 34، زمستان 1389
بختیار جواهری؛ اسعد اله رضایی

7.

بررسی و تعیین سهم بازار دولتی و غیر دولتی از حق بیمه تولیدی و پرداختی و پیش‌بینی این بازار مالی

دوره 25، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 275-295
دکتر حمیدرضا ایزدی

8.

بکارگیری الگوریتم ویتربی در پیش‌بینی وقوع بارندگی و شبیه‌سازی تداوم‌های خشک و تر – مقایسه با روش‌های متداول

دوره 28، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1048-1060
مهدی قمقامی ورکی؛ جواد بذرافشان

9.

پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 213-223
جواد بهمنش؛ مجید منتصری

10.

پیش‌بینی تعداد روزهای گرد و غباری سالیانه در استان خراسان رضوی با تحلیل‌های فضایی- زمانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 103-117
احمد حسینی؛ بهلول علیجانی؛ یدالله واقعی

11.

پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی دو-خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای و شهرچای ارومیه)

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1299-1307
هادی ناوه؛ کیوان خلیلی؛ محمد تقی اعلمی؛ جواد بهمنش

12.

پیش بینی جریان رودخانه با محاسبات نرم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 394-405
مجید منتصری؛ سروین زمان زاد قویدل

13.

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 534-545
سجاد عبداللهی اسدآبادی؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میرعباسی

14.

پیش‌بینی روند تغییرات زمین‌لغزش منطقه شمال قوچان با توجه به عوامل مؤثر بر لغزش به روش شبکه عصبی، اتوماتای سلولی- مارکوف و رگرسیون لجستیک

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-17
محسن خسروی؛ علی اکبر جمالی

15.

پیش بینی زمان رویش گیاهچه های علف‌های هرز خاکشیر ( Descurainia sophia (L.) Webb.) و ازمک ( Cardaria draba (L.) Desv.) در مزرعه کلزا(Brassica napus L.) در شرایط زنجان

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 48-54
علیرضا یوسفی؛ مهدی راستگو؛ ملیحه قنبری مطلق؛ مینا ابراهیمی

16.

پیش بینی سرما و یخبندان های دیررس بهارة حوضة زاب با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393
جاوید جامعی؛ ابراهیم مسگری؛ امامعلی عاشری

17.

پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (PAR)

دوره 28، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-44
محمد قهرمان زاده؛ خدیجه الفی

18.

پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
حسین انصاری؛ منصوره کوهی؛ نسرین صالح‌نیا

19.

تبیین در علوم طبیعی

دوره 45، شماره 1، تابستان 1392
علی حقی

20.

قابلیت طیف‌سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش‌بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی

دوره 34، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 623-635
الهام مهرابی گوهری؛ حمید رضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری

21.

کاربرد سیستم های استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان برای برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه شمال غرب کشور

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 260-274
فرشاد احمدی؛ سجاد آیشم؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

22.

مدل سازی جریان رودخانه هیرمند با استفاده از روش های کاپیولا و خودرگرسیون میانگین متحرک فصلی

دوره 28، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 523-533
احمدعلی کیخا؛ مهدیه مسنن مظفری؛ محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی

23.

مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی

دوره 27، شماره 5، زمستان 1392، صفحه 896-906
بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ مهدی جباری نوقابی؛ بیژن قهرمانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.