1.

الگوهای جوی بارش های شدید و فراگیر خراسان جنوبی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-199
رضا دوستان

2.

بررسی نانوفسیلهای آهکی کرتاسه پیشین در برش رمشتیک (جنوب شرق سرایان)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 278-289
مرضیه نطقی مقدم؛ فاطمه هادوی؛ لیدا خدادادی

3.

بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

دوره 22، شماره 9، زمستان 1394، صفحه 1-30
حسن دلیری؛ نادر مهرگان

4.

جایگاه جغرافیای اقتصادی خراسان جنوبی در نمودِ ایده ی "اقتصاد شرقیِ ایران" (با تأکید بر افغانستان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-100
ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی

5.

ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 327-339
مهدی رضائی کهخائی؛ حدیثه آقائی قوجه؛ فرج الله فردوست

6.

سنجش سواد ژئوپلیتیکی مدیران سیاسی و امنیتی استان‌های مرزی (موردمطالعه: خراسان جنوبی)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 97-118
وحید کیانی؛ جواد میکانیکی؛ سید محمود شفیعی؛ خانم مهدیه السادات حفاظی

7.

شناخت عامل‌های مؤثر بر مخاطرات طبیعی تولیدکنندگان زرشک و عناب در خراسان جنوبی با رهیافت GFA

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 351-361
محمد حسین کریم؛ امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ سید محسن سیدان

8.

نمونه واژه های «قرآن قدس» در گویش های خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390
محسن صادقی؛ محمّدتقی راشد محصّل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.