1.

اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی

2.

ارزیابی شاخص های رشد و عملکرد دو رقم گندم (L. Triticum aestivum) در رقابت با علف های هرز چاودار (L. Secale cereale) و خردل وحشی (L. Sinapis arvensis)

دوره 3، شماره 4، بهار 1390، صفحه 454-467
گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی

3.

بررسی و توسعه مدل‌های برآورد تلفات انتقال در رودخانه‌های منتخب استان خراسان رضوی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1289-1298
رضا غفوریان؛ علی باقریان کلات؛ امیر گُرد نوشهری

4.

پیش‌بینی ترمودینامیکی تشکیل درجای ترکیبات آلومینایدی Al3Ti, Al3Zr بر اساس مدل تغییرات انرژی آزاد گیبس موثر ("G" "e∆" ) در فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 1-14
مجتبی زادعلی محمدکوتیانی؛ خلیل رنجبر

5.

پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی

دوره 26، شماره 1، بهار 1391
حسین انصاری؛ منصوره کوهی؛ نسرین صالح‌نیا

6.

تأثیر گروه‌های بافتی مختلف بر دقت مدل‌های متفاوت منحنی نگهداری آب خاک

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 131-146
مصطفی راستگو؛ حسین بیات؛ محرم منصوری‌زاده

7.

تبیین مدل پارادایمی هیدروپلیتیک با بنیاد روش گرند تئوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1400
مراد کاویانی راد؛ ریحانه صالح آبادی؛ زکیه آفتابی

8.

تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای GIS و RS

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-12
گل محمد گریوانی

9.

(مقاله کوتاه پژوهشی )بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari : Tetranychidae) و دما با استفاده از مدل های دمایی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 270-273
زریر سعیدی؛ علیرضا نعمتی

10.

نقش شهر‌های میانی در توسعۀ نقاط روستایی (نمونۀ موردی: شهر ایرانشهر)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-135
زهره هادیانی؛ وحید رحیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.