1.

اثرات ریزوسفری لوبیا بر برخی از ویژگی های میکروبیولوژیکی و شیمیایی در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری

دوره 29، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1033-1045
طاهره رئیسی؛ علیرضا حسین پور؛ فایز رئیسی

2.

بررسی غلظت برخی عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت با کاربرد سطوح مختلف لجن فاضلاب و کود شیمیایی در سه بافت یک خاک آهکی

دوره 26، شماره 5، زمستان 1391، صفحه 1092-1100
حمید رضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی

3.

بررسی مقایسه‌ای اثر تیمارهای آلی، زیستی و اسید‌زا بر قابلیت دسترسی عناصر غذایی در یک خاک آهکی

دوره 34، شماره 5، زمستان 1399، صفحه 1093-1107
شنو حقیقی؛ زاهد شریفی

4.

تأثیر کاربرد برخی اسیدهای آلی بر ویژگی‌های رشدی و غلظت عناصر غذایی ذرت علوفه‌ای

دوره 32، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 547-558
اکبر حسنی؛ مریم اعتمادیان؛ مهدی نورزداه حداد؛ مهرداد حنیف ئی

5.

زیست فراهمی عناصر غذایی در سه بافت یک خاک آهکی تحت تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی پس از برداشت ذرت

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391
حمیدرضا بوستانی؛ عبدالمجید رونقی

6.

نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی

دوره 30، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 805-816
ساره نظامی؛ محمد جعفر ملکوتی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.