1.

اثر نظام‌های خاک‌ورزی و گیاه پوششی کلزا بر خصوصیات کیفی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

دوره 16، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 599-614
شیلان فعله گری؛ جواد حمزه ئی؛ محسن نائل

2.

ارزیابی تأثیر کشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراکم و تنوع علف‌های‌هرز در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 231-250
اخلاص امینی؛ علیرضا تاب؛ امانول رادیستی

3.

بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های نوین خاک‌ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه‌ای)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 197-203
صمد عرفانی فر؛ منصور زیبایی؛ مهدی کسرایی

4.

پاسخ برخی شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی ‌و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 113-126
اسماعیل اسفندیاری اخلاص؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ جواد حمزه ئی؛ علی اکبر صفری سنجانی

5.

تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و نیتروژن بر تغییرات وزن خشک و عملکرد گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) در دو سامانه خاک‌ورزی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-35
مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ موسی فرهمند

6.

تأثیر مدیریت خاک‌ورزی و بقایای گیاهی بر ویژگی‌های شیمیایی و وزن مخصوص ظاهری خاک در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1123-1138
فریده اکبری؛ مهدی دهمرده؛ علی مرشدی؛ احمد قنبری؛ سرور خرم دل

7.

تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک در سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 102-113
پرویز احمدی مقدم؛ لعیا افتخاری؛ عارف مردانی کرانی؛ حبیب خداوردیلو

8.

مقایسه پارامترهای عملکردی ماشین و شاخص های انرژی تولید سویای تابستانه در سامانه های خاک ورزی مرسوم و حفاظتی

دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 510-523
احمد شریفی مالواجردی؛ حمیدرضا صادق نژاد؛ ابوالفضل فرجی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.