1.

اندازه‌گیری ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت ارزش در معرض خطر آب و هوا

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-153
قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی

2.

اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان‌شرقی: کاربرد رهیافت‌های دیماتل و ویکور

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 109-121
اسماعیل پیش بهار؛ رویا فردوسی؛ باب اله حیاتی

3.

بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (BVAR)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 282-291
اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی؛ رویا فردوسی

4.

بررسی شاخص‌های فقر روستایی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54
اسماعیل پیش بهار؛ شبنم باقرپور؛ محمد قهرمانزاده

5.

بررسی همبستگی قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های وارداتی صنعت طیور در ایران: بکارگیری رهیافت مفاصل تاکی شکل

دوره 31، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 207-215
اسماعیل پیش بهار؛ پریسا پاکروح؛ محمد قهرمانزاده

6.

تأثیر سناریوهای اقلیمی و مدیریتی بر بخش کشاورزی و تخلیه منابع آبی در ایران: کاربرد الگوی پویایی‌های سیستم‌

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 73-94
اسماعیل پیش بهار؛ جلال رحیمی

7.

تأثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 319-327
اسماعیل پیش بهار؛ محمد قهرمانزاده؛ مریم جعفری ثانی

8.

تحلیل اثرات پروتکل کیوتو و توافق‌نامه پاریس بر انتشار CO2: به کارگیری رهیافت‌های رگرسیون تفاضل در تفاضل و جورسازی براساس نمره‌ی تمایل

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 221-237
اسماعیل پیش بهار؛ فاطمه ثانی؛ محمد قهرمانزاده

9.

تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390
باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ مریم حق جو

10.

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 230-241
شهزاد نصرتی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ رسول محمد رضایی

11.

دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصولات کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 311-320
محمد قهرمان زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ اسماعیل پیش بهار

12.

سنجش میزان پایداری کشاورزی استان آذربایجان شرقی با رهیافت برنامه‌ریزی توافقی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 279-289
مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ جواد نعمتیان

13.

کاربرد درخت دوجمله‌ای در تعیین قیمت اختیار معامله آسیایی و محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک (مطالعه موردی کنجاله سویا و ذرت دانه‌ای)

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-16
اسماعیل پیش بهار؛ مریم باغستانی؛ قادر دشتی

14.

کاربرد روش‌های ناپارامتریک اصلاح شده در ارزیابی کارایی فنی تولید چغندرقند ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-169
قادر دشتی؛ معصومه رشید قلم؛ اسماعیل پیش بهار

15.

کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390
جواد حسین زاد؛ اکرم جوادی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.