1.

آنالیز خشکی رودخانه از دیدگاه هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1025-1042
محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ کامران زینال زاده

2.

ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییر اقلیم

دوره 30، شماره 4، آبان 1395، صفحه 1075-1089
مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی

3.

ارزیابی مدل‌های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 28، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 1115-1125
جواد بهمنش؛ الناز رضایی

4.

بررسی رابطه بین فرآیندهای هیدرولوژیک بارش، تبخیر و جریان رودخانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی خطی (مطالعه موردی: حوضه های غرب دریاچه ارومیه)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-101
مجتبی مروج؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

5.

بررسی کمبود آب با درنظرگرفتن همزمان کمیت و کیفیت آب و جریان زیست‌محیطی زرینه‌رود

دوره 34، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 565-577
بهجت سرچشمه؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد

6.

پیش بینی تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از مدل های سری زمانی(مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 213-223
جواد بهمنش؛ مجید منتصری

7.

پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل غیرخطی سری زمانی دو-خطی (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای و شهرچای ارومیه)

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1299-1307
هادی ناوه؛ کیوان خلیلی؛ محمد تقی اعلمی؛ جواد بهمنش

8.

تأثیر هندسه تبدیل همگرا بر پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه ای

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 307-318
محمد رضا نیک پور؛ داوود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی

9.

تاثیر دوره‌های تر - خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

دوره 27، شماره 5، دی 1392، صفحه 940-948
جواد بهمنش؛ بایرامعلی محمدنژاد

10.

تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 29، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 578-589
جواد بهمنش؛ مهدی حسامی افشار

11.

کاربرد سیستم های استنتاج فازی- عصبی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان برای برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه شمال غرب کشور

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 260-274
فرشاد احمدی؛ سجاد آیشم؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش

12.

مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 267-275
بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش

13.

معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 342-350
احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ فرشاد احمدی؛ جواد بهمنش

14.

مقایسه نتایج بکارگیری الگوریتم‌های PSO، GA و SA در بهینه‌سازی سیستم‌های تک‌مخزنه (مطالعه‌موردی: سدشهرچای، ارومیه)

دوره 26، شماره 5، دی 1391، صفحه 1101-1108
حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ سینا بشارتسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب